δέκεσθε

δέκεσθε
δέχομαι
take
pres imperat mp 2nd pl (ionic aeolic)
δέχομαι
take
pres ind mp 2nd pl (ionic aeolic)
δέχομαι
take
imperf ind mp 2nd pl (ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”